Koszty i opłaty

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne.

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności - nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Zostały one określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564 z 2004 roku, z późn. zm.) - powiększone o należny podatek VAT.

Podczas sporządzania niektórych aktów notarialnych notariusz pobiera również podatki (których jest płatnikiem) oraz opłaty sądowe. Są one szczegółowo określone w odrębnych przepisach:

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zebrane w ten sposób opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.


W celu uzyskania wstępnego wyliczenia kosztów prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

58 661 - 82 - 32

58 661 - 82 - 42

Ostateczne wyliczenie wszystkich kosztów możliwe jest dopiero po zapoznaniu się przez notariusza lub pracownika kancelarii z dokumentami dotyczącymi sprawy - w tym celu prosimy o kontakt osobisty w godzinach pracy kancelarii.

© Hanna Waronska 2018